Spojte sa s nami a zavolajte na 0904 920 427

Vyberte si z našich služieb

Parcely sa kupujú a predávajú, rozďeľujú a vysporiadavajú, stavby sa dedia a nadobúdajú, rozširujú  a zameriavajú a v takýchto prípadoch sa prítomnosť geodeta pokladá za samozrejmosť.

Poslaním našej firmy je plniť potreby mladých ľudí pri kolaudácii svojho prvého domurozdelením parciel pomôcť pri dedičskom konaní alebo ponúknuť architektovi komplexný prehľad o pozemku, na ktorom projektuje stavbu.

My Slováci si na kvalitnom bývaní potrpíme. Samotné bývanie je však až finálny produkt, ktorému predchádza odkúpenie pozemku a jeho vytýčenie, oddelenie stavebného pozemku a jeho odňatie z pôdneho fondu, spracovanie stavebného povolenia a vytýčenie stavby. Po ukončení stavebných prác nasleduje zameranie stavby pre vydanie kolaudačného rozhodnutia a po novom aj zameranie adresného bodu. Mnohé služby z tohto náročného procesu si dokážete zabezpečiť aj v rámci spolupráce s našou firmou GEPRA.

GEOMETRICKÝ PLÁN

Geometrický plán je listina, ktorá je technickým podkladom pre rôzne právne úkony a rozhodnutia štátnych orgánov. Geometrické plány (ďalej GP) sa vyhotovujú na rôzne účely, napr. na rozdelenie alebo zlúčenie pozemku, vysporiadania spoluvlastníctva, zriadenie vecného bremena alebo na zameranie stavby. GP zobrazuje stav katastrálnej mapy pred zmenou a po zmene a preto je potrebný vo všetkých prípadoch, v ktorých dochádza ku zmene grafických údajov katastra nehnuteľností. Obsahuje popisové pole, grafickú časť a výkaz výmer, v ktorom sú uvedené nové výmery parciel a ich vlastníci.

Všetko o GEPRE

Zaujali Vás stránky našej firmy a chcete sa dozvedieť niečo viac o tom ako táto firma vznikla? Oslovil Vás názov našej firmy? Páči sa Vám naše logo a uvažujete o jeho význame? Alebo ste viac technickejší typ a zaujíma Vás akými prístrojmi meriame a akú presnosť s nimi dosahujeme?

Byť v obraze

Zaujíma Vás problematika katastra nehnuteľností viac do hĺbky? Pracujete s mapami? Prípadne ste fanúšik nových technológií a aplikácií a chcete byť stále v obraze? Nezabudnite, sledovať nás môžete aj na našom facebookovom profile.

Sme blízko

Viete čo potrebujete? Alebo sa strácate v pojmoch ako parcela, hranica, list vlastníctva či druh pozemku? Neváhajte využiť náš kontaktný formulár alebo zavolať priamo na naše telefónne číslo. Najprv si však pripravte parcelné číslo a názov katastrálneho územia alebo obce.