+421 904 920 427

Geodetické služby, ktoré Vám zabezpečí certifikovaný geodet

 

Kontaktujte nás

+421 904 920 427

Geometrický plán

Kolaudujete a potrebujete zapísať novostavbu do katastra? Riešite úver z banky na dofinancovanie výstavby? Potrebujete oddeliť stavebný pozemok alebo upraviť jeho hranicu? Potrebujete vyňať ornú pôdu v extraviláne? Chcete si vysporiadať spoluvlastníctvo?

Zameranie stavby ku kolaudácii

Postavili ste nový rodinný dom? Urobili ste prístavbu? Kolaudujete garáž? Ku kolaudácii stavby potrebujete geometrický plán na porealizačné zameranie stavby. Vyžiadajte si od nás nezáväznú cenovú ponuku.

Adresný bod

Kolaudujete Vašu novostavbu? Potrebujete vybaviť súpisné číslo? V tomto prípade potrebujete spoľahlivo zameraný adresný bod.

Vyňatie z pôdneho fondu

Pri zabratí poľnohospodárskej pôdy a jej využití na stavebné účely potrebujete parcelu vyňať z pôdneho fondu. Vyňatie sa vykoná na základe geometrického plánu ešte pred stavebným konaním. Žiadosť o vyňatie je podáme my na pozemkovom úrade.

Polohopis a Výškopis

Polohopisný a výškopisný plán, resp. podklad pre projekt stavby sa vyhotoví na podklade katastrálnej mapy. Zamerajú sa existujúce stavby, aby sa dodržala odstupová vzdialenosť novej stavby od ostatných stavieb. Výškopisné zameranie obsahuje výškové kóty, ktoré potrebujete pre výškové osadenie stavby.

Vytýčenie pozemku

Vytýčenie hraníc pozemku potrebujete vyhotoviť pred osadením stavby. Budúca stavba takto nebude zasahovať do susedného pozemku. Vytyčovanie sa vykoná na podklade vytyčovacieho náčrtu. Hranice pozemku sa vytýčia aj pre potreby výstavby oplotenia.

Prečo My

Z

používame spoľahlivé geodetické prístroje

Z

pracujeme rýchlo, ale kvalitne

Z

vážime si váš čas, a preto sme vždy dochvíľni

Z

máme odbornú spôsobilosť na overovanie geometrických plánov

Z

pôsobíme v Košiciach a okolí

Z

vzdelávame sa v oblasti aktuálnych technických noriem a právnych predpisov

Otázky a odpovede

Ako to bude prebiehať?

To je častá otázka mnohých z Vás, ktorí nás kontaktujete priamo na telefónnom čísle alebo emailom prostredníctvom objednávkového formuláru na stránke Kontakt. Tu Vám rozpíšeme ako to vo väčšine prípadov prebieha…


Zistite viac

Žiadosť o zápis geometrického plánu

Jedná sa o jednoduchú žiadosť, ktorú si môžete napísať sami na počítači, prípadne aj ručne na kancelársky papier. Vzor si môžete stiahnuť. Prejdime si jednotlivé časti, z ktorých sa skladá takáto žiadosť…


Zistite viac

Kontaktujte nás

Napíšte nám správu alebo zavolajte ešte dnes.

0904 920 427

Kontaktný formulár

Ing. Michal Kožej-GEPRA

Autorizovaný geodet a kartograf

Zlaté pole 63/1, 044 20 Malá Ida

Telefón

+421 904 920 427

Fakturačné údaje

IČO: 50 473 263

mBank účet: SK48 8360 5207 0042 0580 0579