+421 904 920 427

Adresný bod

Kolaudujete Vašu novostavbu? Potrebujete vybaviť súpisné číslo? V tom prípade si u nás objednajte zameranie adresného bodu.

Kontaktujte nás

+421 904 920 427

Čo je to adresný bod?

Adresný bod je 3D súradnica hlavného vstupu do budovy, napr. vchodových dverí rodinného domu. V praxi sa zameriava súčasne s geometrickým plánom na zameranie stavby. Adresný bod sa môže zamerať aj osobitne. Po jeho zameraní Vám do 24 hod. odovzdáme protokol, s ktorým na obecnom úrade vybavíte potrebné formality.

Protokol o zameraní

Protokol o zameraní adresného bodu obsahuje popisnú a grafickú časť.
9

Grafická časť

Grafickú časť vyhotovíme na podklade katastrálnej mapy, do ktorej zakreslíme presnú polohu adresného bodu červeným krížikom.

9

Popisná časť

Popisná časť obsahuje tabuľku, v ktorej uvedieme identifiačné údaje obce a súradnice adresného bodu.

Vzor

Zhrnutie

Adresný bod:

9

3D súradnica hlavného vstupu do budovy

9

podklad pre vydanie súpisného čísla

9

od roku 2015 v súlade s vyhláškou č. 142/2015 Z.z.

9

záchranné zložky, pošta a úrady

Kontaktný formulár

Ing. Michal Kožej-GEPRA

Autorizovaný geodet a kartograf

Zlaté pole 63/1, 044 20 Malá Ida

Telefón

+421 904 920 427

Fakturačné údaje

IČO: 50 473 263

mBank účet: SK48 8360 5207 0042 0580 0579