+421 904 920 427

Geometrický plán

Kolaudujete a potrebujete zapísať novostavbu do katastra? Riešite úver z banky na dofinancovanie výstavby domu? Potrebujete oddeliť stavebný pozemok alebo upraviť jeho hranicu? Potrebujete vyňať ornú pôdu v extraviláne? Chcete si vysporiadať spoluvlastníctvo?

V tom prípade potrebujete geometrický plán, ktorý si u nás môžete jednoducho objednať.

Kontaktujte nás

+421 904 920 427

Čo je geometrický plán?

Geometrický plán je úradná listina, ktorá slúži ako príloha právnych úkonov a verejných listín, napr. kúpno- predajných, zámenných, darovacích a nájomných zmlúv, zmlúv na vysporiadanie spoluvlastníctva, notárskych zápisníc z dedičského konania, kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutí o trvalom odňatí pôdy atď.

Geometrický plán Vám odovzdáme v 3 vyhotoveniach. Vzor geometrického plánu si môžete pozrieť nižšie.

Kedy ho potrebujete?
Geometrický plán potrebujete pri následovných úkonoch:
VZOR

Kontaktný formulár

Ing. Michal Kožej-GEPRA

Autorizovaný geodet a kartograf

Zlaté pole 63/1, 044 20 Malá Ida

Telefón

+421 904 920 427

Fakturačné údaje

IČO: 50 473 263

mBank účet: SK48 8360 5207 0042 0580 0579