Zavolajte na 0904 920 427

Pár slov o nás

Ako vznikla GEPRA
Názov firmy GEPRA vznikol spojením prvých dvoch slabík slov geodetické práce, ktoré presne pomenúvajú oblasť, ktorej sa táto firma venuje. Ide o krátky názov, pomocou ktorého si klienti ľahko vyhľadajú naše internetové stránky a zároveň výstižný, ktorý si zákazníci ľahko zapamätajú.

Firma GEPRA vznikla v druhej polovici roku 2016 za účelom poskytovania geodetických práca v Košiciach a ich okolí. A prečo Košice a okolie? Preto, lebo sídlo firmy je v Malej Ide a prioritným pôsobiskom firmy by mal byť práve okolitý región mesta Košíc a jeho blízkeho okolia. Impulzom k vzniku tejto firmy bola snaha poúknuť zákazníkom služby a poradenstvo v stále sa meniacom svete katastra nehnutľností. Služby, ktoré si bežný človek svojpomocne nedokáže zabezpečiť.


1-Profilova_fotka_varianta2_FINAL2.jpgLogo

Tvorcom loga je šikovný grafický dizajnér zo západného Slovenska. Možno sa pýtate, ako toto logo súvisí s katastrom a geodéziou? Odpoveď je jednoduchá. Toto logo predstavuje minimalistické poňatie katastrálnej mapy, kde rovné a lomené čiary predstavujú hranice parciel a dva štvorcové prvky v strede zobrazujú budovy. Logo existuje aj v červenom prevedení. Kombinácia modrej a červenej poukazuje na naše štátne farby.

Naša Firma


Geodeti pri výkone svojho povolania používajú kvalitné a hlavne presné geodetické prístroje. Nám v našej firme presnosť pri poskytovaní geodetických prác zabezpečuje sada moderných geodetických prístrojov: univerzálny merací prístroj značky FOIF a GPS prístroj značky KQ GEO. Výhodou tejto sady prístrojov je možnosť ovládať meranie v obidvoch prístrojoch pomocou univerzálneho PDA kontroléra.

Presnosť merania GPS:

Polohová: ± 10 mm + 1ppm
Výšková: ± 20 mm + 1ppm
 
Presnosť merania FOIF:
 
Dĺžková: ± 2 mm +2ppm
Uhlová: 2"