+421 904 920 427

Vytýčenie základov novostavby

Máte stavebné povolenie? Projektant už spracoval situáciu osadenia domu? Následne potrebujete geodeta, ktorý Vám vytýči stavbu na pozemku. Kontaktujte nás a vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

+421 904 920 427

Čo je to vytýčenie základov stavby

Vytýčenie stavby je proces, pri ktorom Vám vytýčime polohu základov stavby na pozemku, ktoré získame na základe projektovej dokumentácie. Projektovú dokumentáciu v elektronickej podobe nám zašlite na e-mailovú adresu, uvedenú na stránke.

V praxi potrebujete odlíšiť od seba výrazy vytýčenie stavby a zameranie stavby. Ide totiž o výrazy s opačným významom. Pri zameraní stavby geodet zameria už existujúcu stavbu, zatiaľ čo pri vytýčení stavby geodet určí na prázdnom pozemku, kde sa bude nová stavba nachádzať.

Ako postupujeme
  1. prešetríme vlastnícke hranice
  2. určíme súradnice stavby
  3. vytýčime body stavby a označíme ich železnou rúrkou a sprejom (roxory zabezpečíme)
Územné rozhodnutie

Stavby sa umiestňujú na pozemok podľa podmienok uvedených v územnom rozhodnutí a podľa výkresu osadenia. Účelom rozhodnutia je stanoviť podmienky umiestnenia stavby vzhľadom na:

  • dopravnú infraštruktúru
  • inžinierske siete
  • okolité stavby
  • hranice susedných pozemkov

Požiadavky na výstavbu sú uvedené vo vyhláške č. 532/2002 Z.z..

Kontaktný formulár

Ing. Michal Kožej-GEPRA

Autorizovaný geodet a kartograf

Zlaté pole 63/1, 044 20 Malá Ida

Telefón

+421 904 920 427

Fakturačné údaje

IČO: 50 473 263

mBank účet: SK48 8360 5207 0042 0580 0579