Spojte sa s nami a zavolajte na 0904 920 427

Adresny_bod.png ZAMERANIE

 Adresný bod sa priamo v teréne zameria tak, že sa zameria pravý a ľavý okraj  vstupu do budovy. Poloha adresného bodu sa potom určí v strede na spojnici pravého a ľavého okraja, posunutá o 30 cm do vnútra budovy.

Výška adresného bodu je daná výškou podlahy pri vstupe do budovy.

V praxi sa adresný bod zameriava súčasne s geometrickým plánom na porealizačné zameranie stavby.

Adresný bod

Protokol o zameraní adresného bodu obsahuje popisnú a grafickú časť. Popisná časť obsahuje súradnice adresného bodu vyjadrené v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému a elipsoidickú nadmorskú výšku.
Grafická časť obsahuje zakreslenie adresného bodu do budovy na podklade geometrického plánu.