Zavolajte na 0904 920 427

Zrozumiteľný polohopisný a výškopisný plán

Riešite projekt stavby? Dali ste si vypracovať situačný výkres osadenia domu? Máte stavebný pozemok vo svahovitom teréne? Projektant požaduje geodetické podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie- polohopisný a výškopisný plán. Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.


Postup Vašej objednávky

 1. Zavolajte 0904 920 427 alebo nám napíšte na gepra@gepra.sk číslo parcely a názov katastrálneho územia
 2. Nezabudnite účel objednávky- Polohopisný a výškopisný plán
 3. Zašlite požiadavky projektanta
 4. Odovzdáme vo vhodnom formáte do 5 dní


Čo je to polohopisný a výškopisný plán?

Polohopisný a výškopisný plán, inými slovami mapový podklad pre projekt stavby, je dokument v papierovej alebo elektronickej podobe. Znázorňuje polohu a zároveň výšku všetkých objektov pevného charakteru nachádzajúcich sa na stavebnom pozemku, resp. v jeho blízkom okolí. Súčasťou plánu je aj krátka technická správa a zoznam súradníc bodov.


Polohopis

Polohopis, resp. predrealizačné zameranie, vyhotovíme na podklade platnej katastrálnej mapy. Mierka zobrazenia zabezpečuje dostatočnú prehľadnosť a čitateľnosť kresby. Predmetom polohopisného zamerania sú:

 1. miestne komunikácie
 2. existujúce oplotenia
 3. stojace murované stavby
 4. existujúce prípojky inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrina)
 5. a iné


Výškopis

Výškopisné zameranie je potrebné vykonať vtedy, keď sa bude stavať na svahu. Na základe výškových bodov projektant posúdi napr. aj to, či je vhodné pod domom postaviť čiastočný suterén. Výškopisné zameranie spočíva v zameraní bodov terénu tak, aby dostatočne vystihli výškový charakter terénu. 

Súčasťou výškopisného zamerania môže byť na požiadanie projektanta aj fotodokumentácia, s uvedením výškových bodov na susedných stavbách. Výškové body znázornené na pláne predstavujú skutočnú nadmorskú výšku (v metroch).


Kedy ho potrebujete?

Polohopisný a výškopisný plán vyžaduje väčšina projektantov pred vypracovaním projektovej dokumentácie budúcej stavby. Potrebujete ho aj v prípade, keď plánujete postaviť Váš rodinný dom alebo inú stavbu v svahovitom teréne. Projektant dokáže využiť tento sklon terénu vo Váš prospech, vie Vám napr. pod domom naprojektovať garáž.


Požiadavky projektanta 

Projektant pred tým, než naprojektuje stavbu, potrebuje poznať následovné:

 • priebeh vlastníckych hraníc
 • rozmiestnenie okolitých stavieb
 • polohové umiestnenie inžinierskych sietí
 • výškové body terénu


Polohopisný a výškopisný plán- VZOR

Mapový podklad pre projekt.pngPolohopis a výškopis