Spojte sa s nami a zavolajte na 0904 920 427

Rozs_i_rena__stavba.png

DELENIE

Stavbu možno rozdeliť horizontálne aj vertikálne, pričom je vhodné prizvať k technickému posúdeniu deliteľnosti stavby projektanta príp. znalca. Zákon pokladá za reálne nedeliteľnú stavbu takú stavbu, ktorú je možné rozdeliť len pri vynaložení väčších finančných prostriedkoch na stavebné úpravy.

Adresný bod

K tomu, aby Vám obec alebo mesto pridelilo rozhodnutie o pridelení súpisného čísla je potrebné zamerať aj adresný bod, ku ktorému bude priradené súpisné číslo.