Spojte sa s nami a zavolajte na 0904 920 427

Vynatie_z_podneho_fondu_16x16px.pngDROBENIE POZEMKOV  

Pri delení poľnohospodárskych a lesných pozemkov v extraviláne je potrebné postupovať podľa zákona č. 180/1995 Z.z. Na základe tohto zákona nesmie v extraviláne vzniknúť následkom rozdelenia doterajšieho pozemku, ani na základe dedenia poľnohospodársky pozemok o výmere menšej ako 2000 m2 a lesný pozemok o výmere menšej ako 5000 m2.

Aj keď celková výmera pozemku spĺňa horeuvedené kritéria, nemôže k takémuto pozemku existovať spoluvlastnícky podiel, ktorý nespĺňa výmeru 2000 m2/ 5000 m2.

Výnimka

Našťastie v tomto zákone existujú aj výnimky, keď môžu vznikať aj pozemky s menšími výmerami, a to keď:
- pozemok sa rozdeľuje na účely výstavby,
- pozemok sa rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav,
- pozemok sa odčelňuje a znova pričleňuje k inému pozemku,
- ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady.