Spojte sa s nami a zavolajte na 0904 920 427

Vytyc_ovanie_pozemku.pngKOLÍKY

Hranica vytyčovaného pozemku sa vytyčuje väčšinou drevenými kolíkmi alebo železnými rúrkami. Ak sa vytyčovaný bod nachádza na plote s podmurovkou, alebo inom pevnom základe, vyznačí sa farbou.

Hranica sa vytyčuje v lomových bodoch parcely, ak je však vzdialenosť medzi 2 bodmi značná, môžu sa vytýčiť aj priebežné body, napr. každých 10 metrov.

Zo zákona vyplýva vlastníkovi povinnosť trvalo stabilizovať vytýčené lomové body hranice svojho pozemku najneskôr do 30 dní od vytýčenia.

Je nesprávne, ak si majitelia pozemku po vytýčení postavia oplotenie nie v priebehu vytýčenej hranice, ale posunú si plot hlbšie do svojho pozemku, pretože im to tak vyhovuje a povedzme že aj preto, aby nemali spor so susedom. Iným geodetom takto môžu vzniknúť komplikácie pri prešetrovaní vlastníckych hraníc pozemkov.

Susedia

Pri vytyčovaní hranice Vášho pozemku sa pokladá za správne, ak si ku vytyčovaniu prizvete aj všetkých vlastníkov susedných parciel. Ak sú vlastníci prítomní pri vytyčovaní, hneď sa môžu vyjadriť, či s vytýčenou hranicou súhlasia alebo nie v protokole o vytýčení hranice, do ktorého sa podpisujú. Prípadne tu môžu napísať pripomienky k vytýčenej hranici.
Geodet tento protokol po vytýčení odovzdá na katastri nehnteľností. Kataster takto vie, či sa účastníci na hranici dohodli, alebo je to sporná hranica.