Spojte sa s nami a zavolajte na 0904 920 427

ZAMERANIE POZEMKU

 

Zameranie pozemku je úkon, pri ktorom geodet premeria Vaše vlastnícke hranice a určí, či v správnom rozsahu užívate pozemky, ktoré máte zapísane na liste vlastníctva a zobrazené na katastrálnej mape. Počas prešetrovania hraníc zameriava oplotenie, ktoré má tvoriť vlastnícku hranicu medzi pozemkami. Zameria šírku a dĺžku pozemku, a porovná ich s pôvodnými meraniami.

V priebehu zamerania je potrebná prítomnosť vlastníka, alebo inej oprávnenej osoby, ktorá môže geodetovi podať cenné informácie ohľadom priebehu vlastníckych hraníc teraz a v minulosti.

  Požiadať o službu          CENA DOHODOU ROZDELENIE

 Zameranie pozemku je potrebné vykonať aj vtedy, keď chcete časť Vašej parcely predať, darovať alebo prepísať na niekoho iného, prípadne sa chcete vysporiadať s ostatnými spoluvlastníkmi po dedičskom konaní. Je potrebné spísať príslušnú zmluvu podľa druhu prevodu a ku nej je potrebné vyhotoviť geometrický plán na rozdelenie pozemku alebo geometrický plán na vysporiadanie spoluvlastníctva.