+421 904 920 427

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

Potrebujete na pokračovanie vo výstavbe Vášho domu úver z banky? Nemáte inú nehnuteľnosť na zabezpečenie úveru? Tak potom potrebujete zamerať rozostavanú stavbu pre banku a zapísať ju v katastri. Geometrický plán na rozostavanú stavbu si u nás môžete jednoducho objednať.

Kontaktujte nás

+421 904 920 427

Čo je rozostavaná stavba
Rozostavaná stavba podľa katastra je stavba:
9

ktorá ešte nebola skolaudovaná

9

nemá pridelené súpisné číslo

9

pri ktorej je jasné ako bude vyzerať 1. nadzemné podlažie

Kedy potrebujete zamerať rozostavanú stavbu

Geometrický plán na rozostavanú stavbu potrebujete vtedy, keď plánujete čerpať úver z banky na dokončenie Vašej stavby. Kataster vám zapíše rozostavanú stavbu na list vlastníctva na základe:

9

Geometrického plánu (získate od nás)

9

Znaleckého posudku o stupni rozostavanosti stavby (získate od znalca v odbore stavebníctvo)

9

Stavebného povolenia (už ho máte zo stavebného úradu)

Zrýchlená kolaudácia

Geometrický plán na rozostavanú stavbu je možné využiť aj ku kolaudácii. Podmienkou je, aby sa pôdorys Vašej dokončenej stavby nezmenil. To znamená, že po dokončení stavby by nemalo pribudnúť napr. rozmerné schodisko alebo terasa, ktoré sú súčasťou stavby. V tomto prípade stačí už len zamerať adresný bod ako podklad ku vydaniu súpisného čísla.

Pri zmene pôdorysu Vašej novostavby požiadajte o geometrický plán na porealizačné zameranie stavby.

VZOR

Kontaktný formulár

Ing. Michal Kožej-GEPRA

Autorizovaný geodet a kartograf

Zlaté pole 63/1, 044 20 Malá Ida

Telefón

+421 904 920 427

Fakturačné údaje

IČO: 50 473 263

mBank účet: SK48 8360 5207 0042 0580 0579