O nás

Komplexné služby v oblasti katastrálnej geodézie

Sme slovenská spoločnosť GEPRA so sídlom v Malej Ide a ponúkame komplexné geodetické služby v oblasti katastrálnej geodézie. Na trhu pôsobíme už od roku 2015.

Naše ciele

Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť komplexné geodetické služby hlavne pri výstavbe rodinných domov, a to v zmysle platných zákonov, vyhlášok a usmernení.

Našou prioritou je poskytnúť zákazníkom kvalitné geodetické služby a poradenstvo. Aj preto sa naša spoločnosť zúčastňuje na rôznych podujatiach zameraných na legislatívu a technológie.

„Dôvera našich zákazníkov je pre nás záväzkom do ďalšej spolupráce.“
Geodet pri vytyčovaní stavby

Naše portfólio

Našimi klientmi sú prevažne mladé rodiny a fyzické osoby, ale aj obce a rôzne firmy.
Trvalou víziou spoločnosti je dosiahnuť spokojnosť všetkých zákazníkov, a to formou komplexného balíka služieb v oblasti katastra s vysokým technickým štandardom ich realizácie.

Geodeti pri zameraní rozostavanej stavby

Špičkové technické príslušenstvo

Pri svojich meraniach používame osvedčenú a spoľahlivú geodetickú meraciu techniku od spoločnosti FOIF, ktorá dosahuje nadštandardnú presnosť pre práce v katastri. Štandardne pripájame všetky naše merania na družicové satelitné systémy GPS, GLONASS, BEIDOU a GALILEO.

Na spracovanie meraní využívame špecializovaný softvér určený pre katastrálnu geodéziu, predovšetkým na spracovanie geometrických plánov.

Certifikáty a opravnenia

Autorizovaný geodet a kartograf
Autorizovaný geodet a kartograf
Certifikát o poistení
Certifikát o poistení

Sme členmi

Komora geodetov a kartografov