O nás

Komplexné služby v oblasti katastrálnej geodézie

Geodetickú kanceláriu GEPRA som založil v roku 2016 s cieľom poskytovať širokej verejnosti a biznis sektoru geodetické služby v oblasti katastra, inžinieringu a výstavby rodinných domov. Geodetické služby poskytujem hlavne v Košiciach a blízkom okolí a spolu s „kolegami geodetmi“ plníme potreby našich zákazníkov- teda vás, ktorý práve čítate túto stránku!

Počas výkonu rôznorodej praxe v oblasti zameriavania pozemkov som získal dostatočné skúsenosti v odbore katastra nehnuteľností a v roku 2019 som úspešne absolvoval štátnu skúšku a získal odbornosť autorizovaného geodeta a kartografa s okrúhlou pečiatkou.

Najväčšou výzvou v mojom profesnom živote bola možnosť transformovať moju značku GEPRA a stať sa tak súčasťou spoločnosti SMART Geodézia s.r.o. so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Táto firma je spoločný podnik mojich bývalých spolužiakov geodetov, a do budúcna ma veľmi zaujímavé plány a ciele na rast. Je to podnik, v ktorom všetci nachádzame vzájomnú odbornú pomoc a zároveň nezabúdame na to, čo znamená spolupatričnosť a pohoda.

Svoju odbornosť sa snažím naďalej zvyšovať, čoho výsledkom je kvalifikácia pilota dronov, ktorú sme získali v samom závere roka 2021. Mapovanie pomocu dronov je perspektíva do budúcnosti a my v SMART Geodézii sme o tomto trende presvedčení.

Naše ciele

Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť komplexné geodetické služby hlavne pri výstavbe rodinných domov, a to v zmysle platných zákonov, vyhlášok a usmernení.

Našou prioritou je poskytnúť zákazníkom kvalitné geodetické služby a poradenstvo. Aj preto sa naša spoločnosť zúčastňuje na rôznych podujatiach zameraných na legislatívu a technológie.

„Dôvera našich zákazníkov je pre nás záväzkom do ďalšej spolupráce.“
Geodet pri vytyčovaní stavby

Naše portfólio

Našimi klientmi sú prevažne mladé rodiny a fyzické osoby, ale aj obce a rôzne firmy.
Trvalou víziou spoločnosti je dosiahnuť spokojnosť všetkých zákazníkov, a to formou komplexného balíka služieb v oblasti katastra s vysokým technickým štandardom ich realizácie.

Geodeti pri zameraní rozostavanej stavby

Špičkové technické príslušenstvo

Pri svojich meraniach používame osvedčenú a spoľahlivú geodetickú meraciu techniku od spoločnosti FOIF, ktorá dosahuje nadštandardnú presnosť pre práce v katastri. Štandardne pripájame všetky naše merania na družicové satelitné systémy GPS, GLONASS, BEIDOU a GALILEO.

Na spracovanie meraní využívame špecializovaný softvér určený pre katastrálnu geodéziu, predovšetkým na spracovanie geometrických plánov.

Letecké práce vykonávame pomocou dronu DJI Phatnom.

Certifikáty a opravnenia

Autorizovaný geodet a kartograf
Autorizovaný geodet a kartograf
Certifikát o poistení
Certifikát o poistení

Sme členmi

Komora geodetov a kartografov