Zameranie rozostavanej stavby

Zameranie rozostavanej stavby pre úver z banky

Chcete pokračovať vo výstavbe nového domu, no potrebujete úver z banky? Chcete ručiť samotnou stavbou? Využite naše služby geodeta.

Cenová ponuka zdarma
Geodeti pri zameraní rozostavanej stavby

Výhody zamerania rozostavanej stavby

Ak plánujete čerpať úver z banky na dokončenie stavby, potrebujete geometrický plán na rozostavanú stavbu. Výhodou tohto geometrického plánu je, že následne, ak sa pôdorys dokončenej stavby nezmení, môžete tento geometrický plán využiť aj ku kolaudácii. Po tom, čo geodet vyhotoví geometrický plán, budete ešte potrebovať znalca na ohodnotenie nehnuteľností pre banku.

Čo zabezpečí geodet

  • vykoná zameranie rozostavanej stavby
  • vyhotoví geometrický plán na rozostavanú stavbu

Mate záujem o túto službu?

Vyžiadajete si nezáväznú cenovú ponuku. Kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Sme tu pre Vás