Vytýčenie stavby

Dôkladné vytýčenie novostavby

Projektant naprojektoval váš nový dom a vy už máte stavebné povolenie ? Na základe výkresu osadenia stavby vykonáme vytýčenie stavby na vašom pozemku.

Cenová ponuka zdarma
Geodet pri vytyčovaní stavby

Čo je vytýčenie stavby

Vytýčenie alebo osadenie stavby je proces, pri ktorom vytýčime polohu hlavných bodov stavby na stavenisku na základe projektovej dokumentácie. Vytýčenie stavby si netreba mýliť so zameraním stavby. Pri zameraní stavby zameriavame už existujúcu stavbu, zatiaľ čo pri vytýčení stavby určuje geodet, kde sa bude stavba nachádzať na prázdnom pozemku.

Čo zabezpečí geodet

  • prešetrí vlastnícke hranice
  • vypočíta súradnice stavby
  • vytýči a označí body stavby

Mate záujem o túto službu?

Vyžiadajete si nezáväznú cenovú ponuku. Kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Sme tu pre Vás