Rozdelenie pozemku

Rozdelenie pozemku

K rozdeleniu pozemku dochádza väčšinou v prípade výstavby, pri majetkovoprávnom vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, pri vyňatí z pôdneho fondu či pri predaji jeho časti. Ak sú vám vyššie spomenuté prípady známe, určite využite naše služby geodeta.

Cenová ponuka zdarma
Oddelenie pozemku je potrebné vykonať pomocou geometrického plánu.

Kedy je potrebné oddelenie pozemku

Oddelenie pozemku potrebujete v prípade, ak chcete predať časť vášho pozemku, ak chcete oddeliť stavebný pozemok od pôvodnej parcely, prípadne si chcete vysporiadať spoluvlastníctvo. Ku rozdeleniu pozemku si potrebujete dať vyhotoviť geometrický plán.

Čo zabezpečí geodet

  • na základe vašich požiadaviek navrhne vhodné riešenie na rozdelenie parcely
  • spracuje geometrický plán
  • novú hranicu označí takisto aj v teréne

Mate záujem o túto službu?

Vyžiadajete si nezáväznú cenovú ponuku. Kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Sme tu pre Vás