Rozdelenie pozemku

Rozdelenie pozemku

K rozdeleniu pozemku dochádza väčšinou v prípade výstavby, pri majetkovoprávnom vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, pri vyňatí z pôdneho fondu či pri predaji jeho časti. Ak sú vám vyššie spomenuté prípady známe, určite využite naše služby geodeta.

Cenová ponuka zdarma

Kedy je potrebné oddelenie pozemku

Oddelenie pozemku potrebujete v prípade, ak chcete predať časť vášho pozemku, ak chcete oddeliť stavebný pozemok od pôvodnej parcely, prípadne si chcete vysporiadať spoluvlastníctvo. Ku rozdeleniu pozemku si potrebujete dať vyhotoviť geometrický plán.

Čo zabezpečí geodet

  • na základe vašich požiadaviek navrhne vhodné riešenie na rozdelenie parcely
  • spracuje geometrický plán
  • novú hranicu označí takisto aj v teréne

Mate záujem o túto službu?

Vyžiadajete si nezáväznú cenovú ponuku. Kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Sme tu pre Vás