Vytýčenie hranice pozemku

Dôkladné vytýčenie pozemku

Kupujete alebo predávate pozemok, no neviete, kde sú jeho hranice v teréne? Potrebujete overiť hranice pozemku predtým, ako začnete stavať? Chystáte sa oplotiť pozemok? Využite naše služby geodeta.

Cenová ponuka zdarma
Vytýčení hraničný bod pozemku

Čo je vyznačenie hraníc pozemku

Vyznačením hraníc pozemku sa určujú hraničné body samotného pozemku v teréne, a to na základe podkladov súradníc z katastrálnej mapy.

Čo zabezpečí geodet?

  • prešetrí dostupné podklady na katastri
  • vytýči konkrétnu parcelu
  • hraničné, tzv. lomové body označí dreveným kolíkom
  • odovzdá vytyčovací výkres a protokol

Mate záujem o túto službu?

Vyžiadajete si nezáväznú cenovú ponuku. Kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Sme tu pre Vás